Nezařazené

Postup vytváření pospolitosti

Koordinace tvoří sílu. V jednotě je síla. Rozkladem se síla ztrácí. Kvantita nahrazuje kvalitu. Tyto výroky charakterizují univerzální procesy destrukce a konstrukce, které je nutné pochopit, jinak člověka úplně zničí.

Kdo se neorganizuje sám, je organizován druhými, a jeho případné nářky, stížnosti a nadávky na zvůli druhých jsou pak pouze pokrytecké a nezaslouží si žádného zřetele ani soucitu. Jeho pravými a správnými učiteli jsou pak jím odsuzovaní druzí, od kterých prostomyslně očekává, aby vyhovovali požadavkům jeho pasivní povahy.

Níže se jedná o nedokonalý strohý návrh postupu sdružování nezávislých jedinců a skupin na základě jejich dobré vůle a společného zájmu. Tento návrh má být pouze podnětem k diskusi, k pečlivějšímu zkoumání situace, k studiu daného problému, a také k případnému sestavení postupu lepšího.

Důvody sdružování není jistě nutné nijak zvláště vysvětlovat, a především nikoliv těm, kteří si jich nejsou nijak patřičně vědomi, a  kteří je nehodlají zvláště ve svém případě nijak aktivně řešit.

  1. Přípravný výbor – složený ze zájemců o sdružování. Pokud nejsou žádní, je nutné vyčkat, až tlak osudu nějaké vytvoří. V případě vytvoření pospolitosti, členové přípravného výboru nebudou členy výboru této pospolitosti, ale pouze řadovými členy. Důvodem je zde jejich neosobní zájem.
  2. Jednání členů přípravného výboru s vhodnými jednotlivci a skupinami.
  3. Sestavení návrhu stanov a jejich revize právním poradcem, aby budoucí stanovy pospolitosti odpovídaly Občanskému zákoníku a jiným zákonným ustanovením.
  4. Zakládací schůze všech zájemců o vytvoření pospolitosti, schválení stanov, zvolení výboru, vzdání se iniciativy členů přípravného výboru a podání žádosti o registraci na Ministerstvo vnitra.
  5. Založení účtu pospolitosti u bankovního ústavu výborem pospolitosti.
  6. Provozování činnosti podle poslání a stanov pospolitosti řádně zvoleným výborem na dané období.

Poznámky:

  1. Založení nové pospolitosti se lze úsporným způsobem vyhnout využitím stávající právní subjektivity již stávající pospolitosti (např. PS), a to přizváním nových zájemců, přibíráním nových členů, případnou úpravou stanov, a posléze na členské schůzi novou volbou nového výboru pospolitosti.
  2. Momentálně byl na PS podán návrh na dvojí členství v pospolitosti, které by se týkalo členů s právem rozhodování (členů), kteří platí standardní schválené členské příspěvky, a členů bez práva rozhodování (příznivců), kteří by platili členské příspěvky výrazně nižší nebo i libovolné.
  3. Občanské sdružování kohokoliv s kýmkoliv není nijak navrhováno ve výlučné režii naší pospolitosti (PS). Každý jedinec i skupina se mohou sdružovat sami, a po nabytí organizačních zkušeností a schopností mohou nebo nemusí jednat s jinými subjekty o vzájemné kooperaci činnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

seven + 15 =