Nezařazené

Základy tělesných cvičení jógických

Do knihy Karla Wernera, Hathajóga (Olympia 1969) by měl nahlédnout každý zájemce o zdravotní, kondiční nebo jógová cvičení.

Autor v úvodní části zmíněné knihy (1969) uvádí, že se množí neurózy, psychózy, infarkty a jiné civilizační neduhy, narůstá problém malé fyzické zdatnosti značné části mládeže a ještě větší části lidí středního a pozdějšího věku, přestože moderní civilizace vytvořila i optimální vyživovací podmínky.

V současnosti (2021) můžeme se vším v uvedeném úryvku vřele souhlasit, vyjma optimálních vyživovacích podmínek, které jsou co do přemrštěné kvantity a toxické kvality bezprecedentní.

Navíc je určitě nutné dodat, že po více jak padesáti letech se fyzický a zdravotní stav populace tak zhoršil, že se o tom v roce 1969 nikomu ani nesnilo. Již tenkrát byl tento stav špatný, ale ve srovnání s dnešním byl však skvělý. Všechny snahy o jeho zlepšení vyzněly naprázdno. Společnost se stala rukojmím ekonomiky i zdravotnického a farmaceutického průmyslu, jejichž jediným cílem je tvorba neustále narůstajícího finančního zisku.

Na zdraví občana si dělá nárok tolik odborníků, odborných a finančních institucí, že v úsilí o přežití v jejich mnohačetných sítích ztrácí člověk přehled.

Pokud narazíte někde v antikvariátu na zmíněnou knihu Karla Wernera, obvykle zjistíte, že není příliš čtená. Snad to lze přičíst hustotě a hutnosti obsahu jejích informací, které mohou některé čtenáře odrazovat. Ještě dnes však kniha tvoří výborný materiál, se kterým se mohou případní zájemci pokusit teoreticky a hlavně prakticky poprat. Jistě tím získají reálné zkušenosti, které mohou případně využít ke svému dalšímu cvičebnímu postupu.

Lze pouze ocenit realistický přístup autorův k obsahu knihy, který se distancuje od různých zajímavostí všelijakého mystického a okultního rázu, který tolik láká povrchní a senzacechtivé čtenáře, jejichž hlavní vlastností je naprostá ztráta vytrvalosti a jepičí těkavost.

Ačkoliv za poslední půlstoletí výkonnost populace díky automatizaci a informačním technologiím radikálně klesá, štvanice civilizovaného způsobu života dosahuje šílenství. Lidé jsou unavení, vysílení, vyžilí, vysátí, vyhořelí, lhostejní, otupělí, zchátralí a všelijak jinak postižení prudkým tempem civilizační degenerace a permanentní genocidou, která jí nenápadně provází.

Přirozené prostředky morální, fyzické i psychické obnovy lidské bytosti, mezi které patří například uvedená hathajóga, nemají momentálně šanci na úspěch ve srovnání s geneticky mutovanými a manipulovanými rostlinami, zvířaty, lidmi, mikroorganizmy, a právě dnes s tolik diskutovanými záhadnými a záludnými vakcínami. Tyto moderní obezličky mají totiž u bezduchých občanů primární přednost, neboť nevyžadují žádnou změnu jejich životosprávy a životního stylu, a ani zlepšování povahového založení jejich vlastní bytosti.

Společnost je na tom přece díky vědeckotechnickému pokroku, globálně plánované ekonomice, svobodě, demokracii a lidským právům údajně všestranně mnohem lépe než před půl stoletím, tak proč bychom se měli léčit hazardními i zločinně konstruovanými prostředky, vydávanými za léky, když máme k dispozici přirozené prostředky, které jsou známé a osvědčené tisíce let?

Realistický základ cvičení, který přináší reálné zkušenosti, nijak neznamená, že nemůže vyjevit své vyšší úrovně a rozměry. Jsou-li nějaké, musí se při správně orientované snaze přesvědčivě prokázat. Jinak se obvykle jedná jenom o tolik oblíbené rozšířené a nezdravé snění, teoretizování a blouznění, a jiné projevy neuróz a psychóz.

Buďme optimisty, když je to dnes téměř povinné, a věřme, že se momentální krizová situace v budoucnosti obrátí k lepšímu. Avšak bez upřímného přičinění co největšího počtu jedinců k tomu určitě nedojde.

1 thought on “Základy tělesných cvičení jógických”

  1. Knihu musíme posuzovat v kontextu doby, kdy v šedesátých letech minulého století obyčejní socialističtí občané vyčítali komunistům idealizmus, a nikoliv jak by se dnes zdálo materializmus, a kdy občané byli hrdí na své vulgární materialistické smýšlení. Nemusíme se vším souhlasit, co autor píše, ale můžeme to prověřit svojí praxí. Dnešní “zasvěcenci” však požadují rychlé výsledky, které potvrzují jejich předsudky. Obcházejí a hledají kouzelníky, kteří by jim okamžitě zázračně bez jakéhokoliv přičinění splnili jejich tajná přání (ženy, peníze, zahálka, zdraví, úspěch atd.), a střídají tak své momentální idoly (tzv. “mistry”) podle nálad a iluzí, které vyhovují jejich podprahovému (pudovému) založení. Je vlastně trapné upozorňovat na zmíněnou knihu. Každý, kdo je oddán správně pojatému tréninku, by ji měl znát.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 − 2 =