Nezařazené

Luk a šíp

Princip luku a šípu, byl mnohokrát zmiňován. Umožňuje provádět velice rychlé a dynamické tělesné pohyby. Pro mladé muže (17-35 let) by jeho cvičení mělo být podmínkou, a pro starší je vhodné jej občas zařazovat.

Napětí luku a šípu spočívá na pružném natažení svalů, čili na negativním napětí, a na jeho uvolnění příslušným pozitivním směrem. Tento princip cvičení umožňuje velice realisticky chápat a vnímat funkci dynamického svalového napětí a jeho využívání.

Praxi se setkáváme s využíváním mechanické svalové síly, čili pozitivního napětí, kdy svaly svým pohybem uvádějí do pohybu kosti, zatímco negativní svaly výkon omezují.

 

 

Nezařazené

Racionální předsevzetí

Racionální předsevzetí příliš nebo vůbec nefungují. Jsou suchopárná, neživotná a mrtvá. Týkají se pouze racionální složky bytosti moderního člověka, zatímco její tělesná složka tuto duševní složku zcela ovládá. Moderní člověk je zmutovaný. Především se vyznačuje závažným odpoutáním duševní složky své bytosti od tělesné.

Continue reading „Racionální předsevzetí“