Nezařazené

REAKCE V PÁSMU DUŠEVNÍHO ZPOŽDĚNÍ

Doba je stále více hektická. Lidé jsou vzrušení, nervózní, reagují vznětlivě a cholericky, nebo nereagují vůbec. Reakce v pásmu časoprostorového (duševního) zpoždění bývají z mnoha důvodů neadekvátní. Ze subjektivní strany uvědomělých cvičenců se tím však nabízí možnost praktických zkušeností s reflexním reagováním.

Continue reading “REAKCE V PÁSMU DUŠEVNÍHO ZPOŽDĚNÍ”

Nezařazené

Luk a šíp

Princip luku a šípu, byl mnohokrát zmiňován. Umožňuje provádět velice rychlé a dynamické tělesné pohyby. Pro mladé muže (17-35 let) by jeho cvičení mělo být podmínkou, a pro starší je vhodné jej občas zařazovat.

Napětí luku a šípu spočívá na pružném natažení svalů, čili na negativním napětí, a na jeho uvolnění příslušným pozitivním směrem. Tento princip cvičení umožňuje velice realisticky chápat a vnímat funkci dynamického svalového napětí a jeho využívání.

Praxi se setkáváme s využíváním mechanické svalové síly, čili pozitivního napětí, kdy svaly svým pohybem uvádějí do pohybu kosti, zatímco negativní svaly výkon omezují.