Sdružení víry a naděje

Sdružení občanů pro sledování myšlenek

V poslední době se objevují různé vládní, nevládní, občanské, politické či neziskové návrhy na potírání desinformací, konspiračních teorií a jiného nežádoucího myšlení a projevování. Rovněž byla zastavena činnost různých nekorektních webů, které hlásají neschválené a neoficiální názory.

S těmito cenzurními a inkvizičními aktivitami, které omezují svobodu myšlení a projevu, rozhodně souhlasíme. Především je důležité se zaměřit na myšlení, neboť všechny mentální a fyzické projevy jsou následky.

Již delší dobu se snažíme o vytvoření nějaké instituce nebo společnosti zabývající se sledováním a kontrolou myšlení. Z toho důvodu se snažíme sdružovat občany, kteří mají o sledování myšlenek zájem.

Důvod, proč souhlasíme se sledováním, kontrolou a omezováním myšlení, ačkoliv to mnoho občanů velmi rozčiluje, je velice prostý. Spočívá ve vědomí toho, že pouze zastavené myšlení je podstatou nejvyšší blaženosti. Kdo nevěří, může to zkusit sám u sebe. Naše sdružení by se snažilo osvětově působit na méně inteligentní občany, kteří s omezováním, kontrolou a sledováním myšlení nesouhlasí.

Nezkušení v této věci mohou snadno a rychle zjistit, že myšlení vůbec neovládají, ale naopak že myšlení zcela ovládá je samotné. Jsme tedy otroky myšlení, za které nemůžeme, a trestat nás za neposlušné myšlení je absurdní. Lépe je zde působit po dobrém, pomocí vhodného přesvědčování a vzdělávání.

Potíž, která při cenzuře, inkvizičním řízení, omezování a mučení lidí spočívá v tom, že nepřizpůsobiví lidé jsou sledováni, trápeni, mučeni a upalováni fyzicky a případně i psychicky, ale ony nepohodlné myšlenky však nadále žijí a bují nezávisle vesele dál na svých nositelích (přijímačích a vysílačích).

Vědci by měli již konečněvynalézt a sestrojit technická zařízení, která by vychytávala a ničila v prostoru nežádoucí myšlenky (nepřípustné), aby neobtěžovaly a nesváděli veřejnost. Posléze, když by zůstaly v prostoru již jenom myšlenky žádoucí (přípustné), bylo by možné i tyto zlikvidovat. Pak by konečně nastala doba všeobecného veřejného blaha.

Ne, toto naše vyjádření není žádnou ironií či satirou. Je vedeno poznáním vesmírných procesů. Při zániku civilizací, kultur, světových řádů a nakonec i při rozpuštění celého vesmíru vůbec (pralája), vždy dochází k zániku myšlení a posléze organické a anorganické hmoty.

Z těchto důvodů je každému průměrně inteligentnímu člověku zřejmé, že jako řádní, slušní, poslušní, zodpovědní a uvědomělí občané musíme s každým potlačováním nežádoucího myšlení ze strany státních či jiných institucí souhlasit. Urychluje se tím příchod všeobecné vyřejné blaženosti. Většina občanů, které by to snad rmoutilo, by si měli uvědomit, že se tím zbaví trápení, chudoby a nudy.